Bước 1: Khách hàng mua đăng nhập/đăng ký tài khoản

Bước 2: Khách hàng vào danh mục gói dịch vụ/ sản phẩm lựa chọn, kiểm tra thông tin, các điều kiện liên quan đến gói dịch vụ/ sản phẩm. Chọn “Thêm vào giỏ hàng” để thêm gói dịch vụ/sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 3: Khách hàng vào “Giỏ hàng” để “Tiến hành đặt hàng”. Khách hàng cập nhật địa chỉ giao hàng, Thông tin người sử dụng dịch vụ/nhận hàng, Chọn phương thức thanh toán, giao nhận

Bước 4: Xác nhận “Đặt hàng” hoàn tất đơn hàng

Bước 5: Chờ xác nhận từ bộ phận tổng đài của MED-ON

Bước 6: Chờ giao hàng (đối với sản phẩm vật lý)/Đặt lịch sử dụng (đối với sản phẩm là gói dịch vụ): Vào “Tài khoản của tôi”, vào “Quản lý đơn hàng”, chọn “Xem chi tiết”, chọn “Đặt lịch”, điền thông tin đặt lịch theo mong muốn của khách hàng, “Gửi yêu cầu đặt lịch” để xác nhận