Tính năng Khám tại viện là tính năng cho phép người dùng có thể đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ Khám các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh liên kết với ứng dụng MEDON, chỉ bằng vài thao tác đơn giản sau đây:

Bước 1: Chọn icon “Khám tại viện” trên màn hình trang chủ

Bước 2: Ở màn hình Khám tại viện sẽ hiển thị danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế để bạn lựa chọn. Bạn có thể xem thông tin về bệnh viện/ cơ sở y tế bằng cách chọn vào bệnh viện/ cơ sở y tế đó Bạn cũng có thể thay đổi lựa chọn về địa điểm đặt lịch bằng cách chọn “Tỉnh thành khác” tại tab địa điểm đầu trang

Bước 3: Tiến hành đặt lịch khám Trong trang chi tiết về bệnh viện/ cơ sở y tế, luôn hiển thị nút “đặt lịch khám” và “liên hệ” để bạn có thể dễ dàng đặt lịch và liên hệ với bệnh viện/ cơ sở y tế khi cần thiết. Chọn nút “Đặt lịch khám” và lựa chọn đặt lịch cho “Tôi” (nếu bạn đặt lịch hẹn cho chính bản thân) hoặc chọn “Người khác” (nếu bạn đặt lịch cho người khác)

Sau khi lựa chọn đối tượng, ứng dụng sẽ điều hướng đến form thông tin đặt lịch.

Bạn vui lòng điền các thông tin cơ bản trong form đặt lịch, lý do (triệu chứng) đặt lịch, chọn khung giờ và ngày đặt lịch hẹn mong muốn.

Cuối cùng kiểm tra lại thông tin 1 lần nữa và chọn gửi lịch hẹn để hoàn tất đặt lịch Khám tại viện.

Bạn cũng có thể xem lại Chi tiết lịch hẹn tại mục “Quản lý lịch hẹn” hoặc chọn nút “Xem chi tiết” trên màn hình popup đặt lịch thành công nhé!