Parkinson

  1. Cơ hội mới trong điều trị cho bệnh nhân Parkinson

    Cơ hội mới trong điều trị cho bệnh nhân Parkinson
    Một khám phá mới của các nhà nghiên cứu Đại học Guelph – Canada, có thể giúp đưa ra các liệu pháp mới và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh Parkinson.

1 sản phẩm

Back to Top