Medon
 • Trang chủ
 • Gói khám
 • Đặt lịch
 • Đăng ký tư vấn
 • Family Care

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ y tế số Med-On (sau đây gọi tắt là “Med-On”) xây dựng và công bố Chính sách bảo vệ quyền riêng tư (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) để thực thi những cam kết và trách nhiệm Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi khách hàng truy cập, sử dụng dịch vụ do Med-On cung cấp.
Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (sau đây được gọi chung là “Bạn”) cung cấp thông tin để thiết lập quan hệ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Med-On cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Bạn đồng ý và chấp nhận Chính sách này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn chấp nhận các quy định, phương pháp, yêu cầu được mô tả trong Chính sách này, và theo đây Bạn đồng ý cho phép Med-On thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính sách này.
Chính sách này được công bố công khai trên website http://medon.vn.
Nếu Bạn không đồng ý, cho phép Med-On thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính sách này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
a) Đối tượng áp dụng: Người sử dụng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
b) Phạm vi áp dụng:
 • Hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Med-On (là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: Thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động liên quan khác) khi Bạn truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp.
 • Thông tin dữ liệu cá nhân được hiểu là Thông tin về Bạn và tất cả các thông tin khác liên quan đến Bạn, dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
a) Phạm vi thu thập thông tin:
Med-On sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của khách hàng, bao gồm các thông tin sau:
Đối với Người mua:
 • Họ và tên;
 • Thông tin liên lạc (số điện thoại/email);
 • Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Thông tin từ (các) nguồn dữ liệu do bạn cung cấp;
 • Thông tin về tình trạng sức khỏe;
 • Thông tin lịch sử khám, hồ sơ bệnh án tại hệ thống y tế Medlatec;
 • Vân tay, nhận dạng khuôn mặt của bạn, tính năng nhận dạng vân tay hoặc tính năng nhận dạng khuôn mặt có liên quan trên thiết bị di động đã đăng ký của bạn;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác (thông tin thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng);
 • Các thông tin cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế;
 • Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Bạn;
 • Thông tin, dữ liệu về việc sử dụng tính năng dịch vụ của Bạn (nếu có);
 • Các thông tin mà Bạn cung cấp khi phát sinh yêu cầu từ Med-On, hoặc từ Bạn;
 • Thông tin về các giao dịch và hoạt động thanh toán của Bạn;
 • Và các thông tin khác (nếu có) có thể phát sinh do Bạn cung cấp hoặc cho phép thu thập, truy cập, lưu trữ khi Bạn sử dụng dịch vụ của Med-On trong từng trường hợp cụ thể.
Đối với Người bán:
 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức;
 • Giấy phép chứng minh đủ điều kiện hành nghề/thực hiện hoạt động khám chữa bệnh; Giấy phép kinh doanh đối với các sản phẩm kinh doanh có điều kiện khác như thuốc, trang thiết bị y tế ...;
 • Thông tin liên lạc của doanh nghiệp bao gồm: Số điện thoại, email;
 • Thông tin về sản phẩm/dịch vụ muốn đăng bán trên sàn, bao gồm các thông tin: Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá, công dụng, phương thức cung ứng, sử dụng dịch vụ cho Người mua (đối với sản phẩm là gói dịch vụ khám/đặt lịch xét nghiệm tại viện hay tại nhà);
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác;
 • Các thông tin mà Bạn cung cấp khi phát sinh yêu cầu từ Med-On, hoặc từ Bạn;
 • Và các thông tin khác (nếu có) có thể phát sinh do Bạn cung cấp hoặc cho phép thu thập, truy cập, lưu trữ khi Bạn sử dụng dịch vụ của Med-On trong từng trường hợp cụ thể.
Việc thu thập thông tin được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau như: Qua thỏa thuận/hợp đồng được giao kết với Bạn, qua các kênh thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền, ngân hàng có liên quan đến Bạn, qua kênh liên lạc của Med-On và Bạn, các tương tác của Bạn với nhân viên của Med-On, và kể cả qua những tài khoản khác mà Med-On có cơ sở khẳng định có liên quan đến Bạn; các thông tin Bạn phản hồi cho các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình bạn tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Bạn cung cấp liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ của Med-On.
Ngoài ra, nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, Med-On có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Bạn hoặc bất kỳ ai nhân danh Bạn trên nguyên tắc phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Thông tin được thu thập tự động:
Thông tin được gửi đến Med-On từ máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị khác mà Bạn sử dụng để tải, truy cập như: Dữ liệu các website, ứng dụng Bạn truy cập, địa chỉ IP, vị trí của Bạn, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính, thiết bị di động, thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của website, ứng dụng truy cập và các dữ liệu cơ bản khác;
Khi Bạn truy cập sản phẩm, dịch vụ của Med-On, hoặc truy cập website, ứng dụng của bên thứ ba có hợp tác dịch vụ trực tuyến mà Med-On cung cấp, Med-On và các đối tác kinh doanh có thể sử dụng cookie và các công cụ kiểm tra (gọi chung là Cookies) để nhận diện khách hàng là một Người sử dụng và để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của Bạn, Dịch vụ Bạn sử dụng cũng như nội dung và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trực tuyến khác; đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và thúc đẩy niềm tin và sự an toàn đối với Med-On;
Khi Bạn sử dụng thiết bị để truy cập, sử dụng dịch vụ, tùy theo cấu trúc, tính năng, thiết kế từng loại thiết bị, nhà cung cấp, cho phép Bạn thiết lập, cấu hình, lựa chọn chức năng cho phép Med-On được truy cập, sử dụng một, một số, hoặc toàn bộ thông tin nhất định theo tùy chọn của bạn.
Thông tin được tạo ra bởi hệ thống của Med-On, hoặc các kênh hỗ trợ của Med-On như:
Thông tin ghi nhận Bạn trên hệ thống như Mã định danh, AppID, và bất kỳ thông tin nào khác mà hệ thống của Med-On tạo ra để nhận diện bạn khi truy cập, sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ của Med-On.
Thông tin Bạn cung cấp tại các phương tiện thông tin công khai liên quan tới Med-On.
Thông tin khác mà Med-On cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật liên quan.
b) Mục đích thu thập thông tin:
Dữ liệu được yêu cầu và thu thập từ Bạn có thể được chúng tôi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
 • Nhận diện khách hàng truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp
 • Vận hành, cung cấp và duy trì chất lượng dịch vụ
 • Cung cấp những số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng ứng dụng
 • Hỗ trợ Khách hàng giải đáp mọi thắc mắc băn khoăn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, đặt hẹn khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe trực tuyến cho Khách hàng
 • Để thực hiện các hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý đối với hoạt động của Med-On
 • Med-On có thể sẽ gửi thông tin giới thiệu dịch vụ mới, giới thiệu phần mềm/tính năng mới, thông tin về các chương trình ưu đãi cho Khách hàng nếu Khách hàng đăng ký nhận email thông báo
 • Các thủ tục và yêu cầu pháp lý Med-On có thể sử dụng thông tin thu thập được để điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Bạn, hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.
3. Xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân – Thẩm quyền tiếp cận thông tin cá nhân
Med-On cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Bạn đồng ý rằng Med-On được quyền xử lý, cung cấp, sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho các mục đích đã được bạn đồng ý, khi Bạn có yêu cầu và trong trường hợp pháp luật quy định (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về hoạt động kinh doanh của Med-On, các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và các quy định liên quan). Trong trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bạn, yêu cầu đó có thể bằng văn bản, hoặc thông qua tính năng dịch vụ do Med-On cung ứng, email, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác có ghi nhận nội dung yêu cầu hoặc đồng ý của Bạn.
Hoạt động kinh doanh của Med-On không bao gồm việc bán các thông tin của Bạn cho bên thứ ba. Med-On chỉ cung cấp thông tin của Bạn cho các bên được liệt kê dưới đây hoặc cho bên thứ ba nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng theo những cam kết bảo mật của Med-On:
 • Các đối tác liên kết mà Med-On không kiểm soát: Chúng tôi liên kết chặt chẽ với rất nhiều đối tác. Những đối tác quan trọng của Med-On, có thể kể đến là các bệnh viện, các cơ sở y tế, các bác sĩ cộng tác viên cung cấp dịch vụ... Nói cách khác, khi một bên thứ ba liên quan với các giao dịch của Bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến giao dịch đó cho bên thứ ba tương ứng.
 • Nhà cung cấp dịch vụ độc lập: Med-On sử dụng những tổ chức và cá nhân khác để thay mặt Med-On thực hiện một số chức năng như cung cấp dịch vụ thanh toán giao hàng thu tiền tận nơi (COD) (đối với sản phẩm/hàng hóa hữu hình), thanh toán qua chuyển khoản... Các nhà cung cấp này có thể tiếp cận những thông tin cá nhân cần thiết của Bạn để hoàn thành công việc, nhưng không được quyền sử dụng các thông tin cá nhân đó để phục vụ cho mục đích khác.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Med-On có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng.
Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng hoặc phải cam kết tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc của Chính Sách này và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Thời gian lưu trữ thông tin
Med-On bảo mật các thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp trên những máy chủ được đặt trong môi trường an toàn, được kiểm soát và bảo vệ khỏi những truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
Đối với thông tin cá nhân của Khách hàng, Med-On sẽ lưu trữ vĩnh viễn và chỉ xóa đi các dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu xóa bỏ hoặc từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc.
5. Quyền truy cập, điều chỉnh, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hủy các thông tin
a) Quyền truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Nếu Bạn là chủ thể dữ liệu, tùy theo quy định của Med-On mà bạn được quyền xem, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Tùy theo khả năng hỗ trợ của Med-On tại từng thời điểm, việc xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Bạn có thể thực hiện trực tiếp qua kênh mà Med-On thông báo.
Trường hợp Med-On chưa hỗ trợ xem, chỉnh sửa trực tuyến, bạn có thể thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa thông qua các yêu cầu tới các kênh tiếp nhận hỗ được liệt kê bên dưới.
Bạn cam kết và đảm bảo rằng, việc truy cập website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp (có hỗ trợ xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân) cũng như việc gửi yêu cầu đến các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới để yêu cầu xem/yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân là do chính Bạn thực hiện, hoặc do người được ủy quyền hợp pháp thực hiện, theo các thủ tục do Med-On quy định. Med-On có quyền từ chối hỗ trợ nếu các đảm bảo, cam kết trên không được thực hiện hoặc trong các trường hợp pháp luật liên quan có quy định. Việc từ chối hỗ trợ (nếu có) sẽ được Med-On thông báo cho bạn kèm các lý do cụ thể.
b) Rút lại sự đồng ý
Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc Med-On xử lý dữ liệu đã được Bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
Để rút lại sự đồng ý Bạn có thể thực hiện bằng cách gửi yêu cầu tới các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới.
c) Yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân
Med-On hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của Bạn, cam kết thực hiện xóa, hủy dữ liệu thông tin cá nhân của Bạn khi nhận được yêu cầu.
Bạn có thể vào bất cứ thời điểm nào gửi yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của Bạn bằng cách gửi yêu cầu đến các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới.
Việc thực hiện yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ được Med-On thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến dịch vụ mà Bạn sử dụng.
Bạn đồng ý rằng, tùy theo từng yêu cầu, nội dung rút lại sự đồng ý, xóa, hủy dữ liệu cá nhân và vai trò sự đồng ý của Bạn đối với việc sử dụng dịch vụ. Khi yêu cầu rút lại sự đồng ý của Bạn được xử lý, điều đó có thể có nghĩa là Med-On có quyền hạn chế và/hoặc không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho Bạn, hoặc/và cần phải chấm dứt việc hợp tác với Bạn mà Med-On không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.
Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của Bạn có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ của chúng tôi thì vẫn được Med-On quản lý và lưu hành nội bộ.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của người dùng trên website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp được cam kết bảo mật theo Chính sách bảo vệ quyền riêng tư. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc thỏa thuận khác. Med-On cam kết rằng:
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép, đồng ý từ người dùng nhằm trục lợi.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Med-On sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 • Med-On yêu cầu các cá nhân khi truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Med-On không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.
 • Med-On sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin cá nhân bị rò rỉ phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do công ty gây ra.
7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ y tế số MED-ON
Mã số thuế: 0109352049
Trụ sở chính: Tầng 3 – Tầng 4, Tòa nhà 270 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: 1900 56 56 56
Email: info@medon.vn
Website: http://medon.vn
8. Các kênh tiếp nhận hỗ trợ:
Tổng đài: 1900 56 56 56
Email:  info@medon.vn
Hoặc trực tiếp gửi yêu cầu đến Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ y tế số MED-ON: Tầng 3 – Tầng 4, Tòa nhà 270 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
Khi Bạn phát hiện thông tin cá nhân của mình trên website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi sử dụng thông tin, Bạn có thể gửi khiếu nại đến Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ Y tế số MED-ON theo các cách thức sau:
Gọi điện thoại đến số Hotline: 1900 56 56 56
Gửi email khiếu nại đến địa chỉ: info@medon.vn
Gửi văn bản khiếu nại đến trụ sở công ty, địa chỉ: Tầng 3 – Tầng 4, Tòa nhà 270 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời hạn để Med-On xử lý khiếu nại về bảo mật thông tin cá nhân là một (01) tháng kể từ ngày tiếp nhận được khiếu nại của Bạn.
Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Med-On sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại. Chúng tôi cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và gửi thông báo lại cho Bạn.
Trong mọi trường hợp, Med-On đề cao biện pháp thương lượng, hòa giải với Bạn để thống nhất và đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
Trong trường hợp hai bên không đạt được sự thỏa thuận như mong muốn dẫn đến thương lượng, hòa giải không thành, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
10. Sửa đổi, bổ sung, thay đổi chính sách
Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi Med-On trên website http://medon.vn.
Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, việc Bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do Med-On cung cấp đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý với các nội dung cập nhật tại Chính sách này.
11. Luật điều chỉnh, hiệu lực và xử lý chuyển tiếp
Luật điều chỉnh: Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này được giải thích và thi hành theo Pháp luật Việt Nam.
Các nội dung tại Chính sách bảo vệ quyền riêng tư được thông báo bởi Med-On trên website http://medon.vn.