Medon
 • Trang chủ
 • Gói khám
 • Đặt lịch
 • Đăng ký tư vấn
 • Family Care

Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại không thực hiện thông qua sàn TMĐT Medon.vn, Người bán hàng trực tiếp giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) với Người mua hàng. Medon.vn luôn hỗ trợ người mua trong việc liên hệ Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng; trong mọi trường hợp khi Khách hàng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (như dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, các thông tin cung cấp bị sai lệch,…).
Khi phát sinh tranh chấp giữa bên người mua và Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ, Medon.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng Medon.vn. Người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:
Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ:
Người mua có thể khiếu nại về hàng hóa/dịch vụ trực tiếp với Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Bên sử dụng dịch vụ.
Cách 2: Khiếu nại với Med-On, là đơn vị xây dựng và vận hành Medon.vn:
Người mua có thể khiếu nại về hàng hóa/dịch vụ của Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy trình sau:
 • Phản hồi trực tiếp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ y tế số Med-On bằng cách như sau:
  • Gọi điện thoại tổng đài: 1900 56 56 56
  • Gửi Email đến: info@medon.vn
  • Gửi thư đến trụ sở công ty, địa chỉ: Tầng 3 - Tầng 4, tòa nhà 270 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
  • Các hình thức khác không trái quy định pháp luật.
  Thời hiệu để Medon.vn tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.
 • Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Medon.vn sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Medon.vn cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
 • Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Medon.vn về khiếu nại, Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chủ động phối hợp với Medon.vn để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Medon.vn hoặc ủy quyền cho Medon.vn thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
 • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ, thì Medon.vn có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
 • Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Medon.vn sẽ phối hợp với Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.
 • Medon.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ và người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Medon.vn sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ và người mua/sử dụng dịch vụ. Medon.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và Nhà Bán hàng/Đơn vị cung cấp dịch vụ nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.
Đầu mối liên hệ thông tin của Medon.vn:
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ y tế số MED-ON
Mã số thuế: 0109352049
Trụ sở chính: Tầng 3 – Tầng 4, Tòa nhà 270 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: 1900 56 56 56
Email: info@medon.vn